Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

 
 
L.C.C.S.M.S. Bucureşti
(prezentare video)
             
         
       Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, înfiinţat potrivit art.20 alin.(2) din Legea nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform art.1 alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr.1433/2009, modificată prin. art.21 din Hotărârea de Guvern nr.725/2010
         
L.C.C.S.M.S. Bucureşti are următoarele
 atribuţii principale
 
 
 
-          Efectuează analize privind condiţiile de calitate şi stare sanitară la seminţele destinate exportului şi emite documente internaţionale în baza acreditării acordate de Asociaţia Internaţională pentru Testarea Seminţelor, la care România este parte;
-          Asigură şi controlează conformitatea aplicării metodelor de analiză de laborator în toate laboratoarele pentru determinarea calităţii seminţelor şi a materilalului săditor, instruieşte şi acreditează personalul specializat pentru ridicarea probelor de laborator şi pentru efectuarea analizelor de calitate, supraveghează şi monitorizează laboratoarele şi personalul acreditat;
-          Efectuează instruirea anuală a auditorilor care efectuează auditul sondatorilor acreditaţi pentru probe destinate analizelor de laborator, a inspectorilor în câmp acreditaţi şi a laboratoarelor de testare a calităţii seminţelor, acreditate;
-          Face propuneri Serviciului de Selecţie şi Calitatea Seminţelor privind îmbunătăţirea metodologiilor de inspecţie în câmp, de analiza calităţii, prelevare a probelor, închidere a ambalajelor şi de acreditare a acestor activităţi în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi a materialului săditor, la care România este parte;
-          Efectuează controlul calităţii în câmp şi în laborator, eliberează certificatele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi a materialului săditor, supraveghează, monitorizează, înregistrează agenţii economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare, pe teritoriul judeţului Ilfov şi al municipiului Bucureşti, precum şi, dacă este cazul, pe o altă rază teritorială stabilită de Serviciul de Selecţie şi Calitatea Seminţelor;
-          Înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare pentru agenţii economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor;
-          Face propuneri Serviciului de Selecţie şi Calitatea Seminţelor privind îmbunătăţirea regulilor şi normelor tehnice de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi a materialului săditor, la care România este parte, întocmeşte la cererea agenţilor economici programele anuale de multiplicare şi certificare şi urmăreşte aplicarea acestora;
-          Asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului săditor la toate categoriile biologice în precontrol, prin tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate;
-          Urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi a standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi a materialului săditor, la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;
 
      
 

.

SECȚIUNE DEDICATĂ CONCURSULUI NAȚIONAL-PROIECT-PILOT DIN SITE-UL ANFP 
Multumim ca ne-ati vizitat ! LCCSMS BUCUREŞTI